Om Norrtälje

Norrtälje, som är beläget i Uppland, grundades av Gustav II Adolf år 1622. Det fanns dock en handelsplats där Norrtälje ligger idag redan på 1200-talet. Mycket av handeln kom från stadens hamn som än idag är central i Norrtäljes stadsbild. Annars är det Norrtäljeån som är det centrala i stadsbilden tillsammans med en välbevarad fabriksmiljö från tidigt 1900-tal.

Norrtälje har även en historia som militärstad. 1952 flyttade Stockholms luftvärnsregemente till Norrtälje och fick efter en tid namnet Roslagens luftvärnsregemente. Som så många andra regementen lades Roslagens luftvärnsregemente ner i början av 2000-talet och byggnaderna där regementet låg är idag byggnadsminnen.

Externa källor

Wikipedia
Norrtälje Kommun